GrønBusiness for bæredygtige virksomheder

Bæredygtig økonomisk aktivitet er af afgørende betydning for at imødekomme de globale udfordringer med at sikre vores eksistensgrundlag for mennesker og natur. Den cirkulære økonomi spiller en central rolle i dette.

 

Både tyske og danske virksomheder står over for udfordringen med at imødekomme de stigende krav fra kunder og forretningspartnere, forblive konkurrencedygtige og handle bæredygtigt på samme tid.
Derudover efterspørger flere og flere medarbejdere fleksibelt arbejde, en god balance mellem arbejde og privatliv og job med mening. Men især små og mellemstore virksomheder mangler ofte ressourcer til at håndtere disse udfordringer.

 

GrønBusiness støtter små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i at gøre deres tjenester og processer mere bæredygtige. Dermed gør GrønBusiness det muligt for virksomheder og økonomiske aktører at gøre praktisk brug af potentialet i den cirkulære økonomi samt andre foranstaltninger baseret på verdensmålene for bæredygtig udvikling (SDG'erne).

Tysk-dansk samarbejde: udveksling og støtte til virksomheder

Ved at dele viden og erfaring på tværs af grænser kan GrønBusiness præsentere pålidelige løsninger for Green Region. Ved at se på løsninger fra forskellige perspektiver kan vi udvikle mere omfattende og konkrete tilgange. På den måde øger vi bevidstheden om ressourceeffektive systemer, støtter overgangen til en cirkulær økonomi og styrker den dansk-tyske grænseregions konkurrenceevne og image.

 

 

Gruppebillede med alle partnere i Gron Business-projektet

Download
What transnational collaboration means to us.
Her har vi opsummeret, hvad vi anser for at være godt dansk-tysk samarbejde i Projekt GrønBusiness.
GrønBusiness_Transnational collaboration
Adobe Acrobat Dokument 716.0 KB

Fremme bæredygtighed og cirkulær økonomi for SMV'er

Ofte ved virksomheder, HVAD de skal gøre, men ikke præcis HVORDAN de skal implementere det. Vores hovedmål er:

  • MOTIVATION: Øget bevidsthed blandt virksomheder om relevansen af bæredygtig forvaltning, især cirkulær økonomi, og støtte til gennemførelse af forandringsprocesser.
  • KOMMUNIKATION: Målgruppeorienteret formidling af de udviklede instrumenter og succeshistorier med henblik på at gøre dem bredt anvendelige i virksomheder og blandt multiplikatorer inden for programregionen.
  • IMPLEMENTERING: Udvikling af konkrete værktøjer og hjælp under hensyntagen til virksomhedernes begrænsede ressourcer.

Vores mål er at hjælpe virksomheder med at gå fra "at vide om" til "at gøre".