· 

Møde mellem de danske partnere: Sammen på vej mod en bæredygtig fremtid!

Hvordan kan vi støtte lokale SMV'er i at forberede sig på den kommende bæredygtighedsdagsorden? Den 25. september 2023 mødtes de danske partnere i GrønBusiness i Sorø for at udveksle synspunkter om de små og store spørgsmål i det fælles projekt og for at overveje, hvordan samarbejdet bedst kan lykkes.  

Repræsentanterne for Sorø Erhverv, Business Esbjerg og Kalundborg Erhvervsråd blev enige om, at GrønBusiness vil styrke samarbejdet mellem de danske partnere markant - men også på tværs af grænserne med de tyske partnere - i de næste tre år. Sammen ønsker de at forberede lokale virksomheder bedst muligt!
For når EU's nye bæredygtighedsregler træder i kraft, skal virksomhedernes måde at arbejde på ændres. GrønBusiness ønsker at støtte denne forandring og sikre, at alle virksomheder kan følge vejen til en bæredygtig fremtid.